Album Lossless Khánh Ly - Kinh khổ (1989)

Kinh Khổ, Hối Tiếc, Mười Năm Yêu Em, Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau, Tình Cuối Tình Đầu, Chợt Nghĩ Về Hai Nơi, Mộng Sầu, Một Thời Uyên Ương, Tưởng Niệm, Một Thời Để Nhớ, Gởi Em Hành Lý, Đêm Nhớ Về Sài Gòn...
    Direct Link Generator
    Who's OnlineLoading...
    Online: 1156
    Members: 1147
    Customers: 9