Apr
08
2021
WP Defender Pro v2.4.10 - WordPress Security Protection Plugin
WP Defender - Get regular security checks, vulnerability reports, security advisories and customized solutions for your website in just a few clicks. One-click recommendation and actions, scan for plugins, themes and major vulnerabilities...
Mar
25
2021
Win 10 Tweak 2.0 - Turn Off Windows Defender, Windows Update Tool
Win 10 Tweak 2.0 là công cụ có chức năng tắt mở nhanh Windows Update và Windows Defender của Windows 10. Windows Defender (Windows Security) là trình diệt virus miễn phí rất tốt được đi kèm với Windows 10...
Nov
11
2020
Hướng dẫn tắt Windows Update Và Windows Defender đơn giản nhanh chóng
Chắc hẳn nhiều người dùng Windows 10 cảm thấy khó chịu về việc Win 10 tự động update lên phiên bản mới mà đôi khi chúng ta không thể kiểm soát nổi. Hay như trình diệt virus gốc Windows Defender liên tục xoá file bộ cài setup phần mềm trên..
Who's Online
Online: 756
Users: 748
Guests: 8