Jun
22
2021
Open Server 5.3.9 - Local web server for Windows
Open Server Panel is a portable server platform and software environment designed specifically for web developers, taking into account their recommendations and wishes. The software complex has a rich set of server software, a convenient,..
May
19
2021
Ultimate Windows Tweaker v4.8 - Tweak and Optimize Windows 10
Ultimate Windows Tweaker supports tools to tweak system performance to best suit your needs. You also have to change some security settings to enhance the safety of the system.....
Apr
14
2021
Ghost Win 7 2021 - No & Full Soft, Full Update April 2021
Ghost Win 7 2021 được rebuild từ Windows 7 Ultimate SP1 Full Update April 2021. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service... để đạt hiệu suất cao nhất...
Mar
25
2021
Ghost Windows 7 - No & Full Soft, Full Update March 2021
Ghost Win 7 2020 được làm từ Windows 7 Ultimate SP1 Full Fudate March 2020. Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service... để đạt hiệu suất cao nhất. Sau khi cài đặt các bạn truy cập C:\Extra để dùng tool active Windows & Office...
Mar
25
2021
Win 10 Tweak 2.0 - Turn Off Windows Defender, Windows Update Tool
Win 10 Tweak 2.0 là công cụ có chức năng tắt mở nhanh Windows Update và Windows Defender của Windows 10. Windows Defender (Windows Security) là trình diệt virus miễn phí rất tốt được đi kèm với Windows 10...
Jan
10
2021
Update Control 1.1 - Tool to Turn off Windows Update Windows 10
Update Control 1.0 is a tool to quickly turn on and off Windows Update of Windows 10. By default, Windows Update will turn on and when there is a new update, it will automatically install installed patches and drivers for the operating..
Dec
02
2020
WoWonder Desktop v3.1 - A Windows Messenger for WoWonder Social Script
This is a Windows chat application for the social network WoWonder, with our application, users can chat together on their PCs using our new application, now the chat is faster, easier and more fun!..
Nov
22
2020
Windazo v1.2.2 - Plastic Windows and Doors WordPress Theme
Windazo includes all the necessary pages of a ready-made WooCommerce online store. So that you can sell items such as windows, furniture, profiles, glass, installation services and hardware in your store...
Nov
11
2020
Hướng dẫn tắt Windows Update Và Windows Defender đơn giản nhanh chóng
Chắc hẳn nhiều người dùng Windows 10 cảm thấy khó chịu về việc Win 10 tự động update lên phiên bản mới mà đôi khi chúng ta không thể kiểm soát nổi. Hay như trình diệt virus gốc Windows Defender liên tục xoá file bộ cài setup phần mềm trên..
Oct
20
2020
ISO Windows Server Full 2008, 2012, 2016, 2019 Chính Gốc
Windows Server là một nhánh của hệ điều hành dành cho các máy chủ do Tập đoàn Microsoft sản xuất. Chức năng của Windows Server là giúp người dùng quản lý cơ sở hạ tầng của họ một cách đáng tin cậy, an toàn và cung cấp một môi trường máy..
Who's Online
Online: 490
Users: 486
Guests: 4